GESCHIEDENIS

Op deze plek is geschiedenis geschreven en stonden vrijheid van meningsuiting, een vrije pers en individualiteit centraal. Hier werden twee kranten uitgegeven. 100 jaar geleden rolde hier de eerste “Voorwaarts’ van de persen en vanaf 1945 Het Vrije Volk. Maar de geschiedenis van de straat waaraan hotel The Slaak Rotterdam haar naam ontleent gaat nog veel verder terug.

De Slaak is vernoemd naar de Slaakvaart, een voormalig boezemwater. De oudst voorkomende naam voor dit water dateert uit 1626. Slaak of slac betekende kalm of effen en had betrekking op het water van de vaart. Het was een plek waar boten aanmeerden om te wachten tot de storm voorbij was. Na de definitieve demping van de vaart in 1901 werd de naam Gedempte Slaak.

1907
In 1907 werd aan de oostkant van de Gedempte Slaak het Volksgebouw van de Arbeiderscoöperatie ‘Voorwaarts’ geopend. Het was ontworpen door H.P. Berlage. In het gebouw zaten een winkel, koffiehuis, vergaderzalen, een brooddepot en een (handels)drukkerij. Vanaf 1920 werd hier het gelijknamige dagblad gedrukt. H.P. Berlage ontwierp ook de Beurs in Amsterdam evenals veel andere monumentale panden.

1930
De Gedempte Slaak was een levendige straat met woningen, veel winkels en bedrijven, waaronder de bakkerij Van de Meer & Schoep en een bedrijf in ijzerwaren. Het gebouw van Voorwaarts was beeldbepalend met het ‘torentje van Berlage’. Achter het gebouw was inmiddels een nieuwe drukkerij gebouwd met een betonnen casco.

1940
Tijdens het bombardement op 14 mei 1940. werd een deel van Kralingen verwoest. Ook een groot deel van het pand van Voorwaarts ging verloren. Tijdens het bombardement schuilden veel Rotterdammers in de papierkelders onder het gebouw. Het betonnen casco van de latere aanbouw bleef gespaard.

1945
Direct na de oorlog werd begonnen met de wederopbouw van de stad. Ook de Slaak zou opnieuw bebouwd worden met woningen en winkels. Na een snelle en gedeeltelijke restauratie van de drukkerij rolde op 9 mei 1945 de eerste editie van het dagblad Het Vrije Volk van de band. De drukkerij was inmiddels onderdeel geworden van de N.V. Drukkerij en Uitgeverij De Arbeiderspers, die het hoofdkantoor in Amsterdam had.

1952-1954
In 1952 wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw gebouw voor de Arbeiderspers. Architect Jo Vegter ontwierp, een modern, transparant gebouw. Delen van de fundering en het casco van drukkerij Voorwaarts werden hergebruikt. De officiële opening vond plaats op 28 oktober 1954. Het gebouw omvatte de drukkerij, (redactie)kantoren, een boekwinkel en een reisbureau. In het achterdeel van het complex bevonden zich een garage en twee dienstwoningen

1954-1972
Het Vrije Volk was nauw verbonden met de socialistische beweging, waaronder de Partij van de Arbeid. In 1956 was het de grootste krant van Nederland en had 42 edities. Er waren meer dan 300 redacteuren/verslaggevers in dienst. Ruim 2.400 agenten en bezorgers zorgden voor de verspreiding. In de jaren 60 veranderde er veel: door de opkomst van andere media kregen mensen toegang tot meer informatie. Ook wordt de ‘ontzuiling’ ingezet. Zo wordt de relatie tussen de krant en de Partij van de Arbeid ontvlochten.  In 1970 verdwijnt HVV als landelijke krant uit Amsterdam. Er resteren twee regionale redacties, in Arnhem en Rotterdam. Eind 1971 werd het Vrije Volk definitief een regionale krant, gericht op de ’thuisbasis’ Rotterdam. In 1972 verhuist HVV naar een nieuwe locatie aan de Witte de Withstraat.

1972 – 2019
Het inmiddels sterk vergrijzende abonneebestand, liep steeds meer terug. In 1991 volgde een fusie met het Rotterdams Nieuwsblad tot het Rotterdams Dagblad. Die krant ging in 2005 weer op in het Algemeen Dagblad.

Na het vertrek van Het Vrije Volk heeft de technische Handelsmaatschappij Stokvis een tijd in het hoofdgebouw gezeten. Eind jaren 80 komt er een snooker- en poolcentrum in het achtergebouw.
In 1991 trekt de deelgemeente Kralingen-Crooswijk in het pand en wordt de naam Slaakhuys. Na het vertrek van de deelgemeente wordt het pand gekraakt maar ook anti-kraak bewoond en gebruikt voor o.a. feesten en exposities. Sinds 2010 is het een Rijksmonument.
Het gebouw heeft in 2019 een nieuwe bestemming gekregen als design boutique hotel The Slaak Rotterdam.